Digitaliseringsresan i Kävlinge kommun – nu går den vidare

2013 började vi på allvar resan mot en digitalt understödd lärmiljö i grundskola och förskola....